... tradycja, doświadczenie, technologia ...

Wyposażenie Hoteli:

Pościel, Prześcieradła, Ręczniki, Szlafroki, Kapcie, Kołdry, Poduszki

Wyposażenie Restauracji:

Obrusy, Serwety

Formularz kontaktowy:

ANDROPOL S.A.

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 5510007736

Regon 071000677

KRS 0000109997

Nr BDO 000010448

Prezes Zarządu – Aneta Filak-Łukawska

Kapitał zakładowy: 10 163 784,00 zł
wpłacony w całości